Productes de la mel

Mel de Lloret

< Productes de la mel

Mel de la nostra vila

És un producte natural elaborat a partir del nèctar de les flors o substàncies d'altres parts de les plantes,extretes per les abelles que la recullen de la part més profunda de la corol.la de les flors, la modifiquen i la transformen, la concentren i la dipositen en les bresques.La mel de les nostres abelles és un producte totalment verge,ric en elements nobles, els quals són d'un interès de primer ordre pel nostre organisme.